PH Anlæg - Anlægsgartner Kalundborg
PH Anlæg anlægsgartner Kalundborg

Pleje og vedligeholdelse

Vi er specialister i pleje og vedligeholdelse af grønne områder.

Grundejerforeninger, boligforeninger, virksomheder og privathaver er steder, hvor vi vedligeholder grønne arealer.

Græsklipning
Små som store arealer.

Ukrudtsbekæmpelse i bede og på fortove, p-pladser, stier osv.

Hækklipning af alle typer hække.

Beskæring og træfældning
Vi udfører beskæring således at stedets planter altid trives og ser flotte ud. Træer af enhver art fældes og ryddes.

Vintervedligeholdelse i form af saltning og snerydning.

Haveanlæg, anlægsgartner Kalundborg
Plante og græsetablering, anlægsgartner Kalundborg
Belægning, anlægsgartner Kalundborg